Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας Ιστοχώρου


Η πορεία προς τα "ΝοτιοΔυτικά" αναστέλλεται προσωρινά, προκειμένου να καθοριστεί επακριβώς το περιεχόμενο της σελίδας και να επαναχαραχτεί η πορεία της στον κόσμο του παγκόσμιου ιστού.